Hem

Skaffa ett bra hemlarm för ökad trygghet

Stoppa tjuven med ett hemlarm

Trots att villainbrott är ett ganska ovanligt brott i Sverige väljer många idag att installera ett larm. Även om brottet är ovanligt så upplever många, av förklarliga skäl, en större kränkning än vid andra stöldbrott.

Inbrott drabbar cirka 1% av hushållen i Sverige, siffran är lite högre vid storstadsområden än vid glesbygd. Skåne, Halland och Stockholmsområdet ligger sämst i statistiken och risken ökar om man bor i ett jämförelsevis dyrt område.

Behöver du ett larm?

På lång sikt varierar bostadsinbrott kraftigt men trenden för de senaste tio åren pekar åt fel håll. Under 2006 rapporterades 15 000 inbrott och 2011 hade det ökat till 23 000. Under 2013 minskade inbrotten till 21 000. 1984 rapporterades 25 000 inbrott och därefter sjönk det kraftigt under många år. Sammanfattningsvis är det ganska svårt att se någon trend av villainbrott och de flesta skaffar nog larm utifrån den upplevda tryggheten i samhället.

Inget larm garanterar att man inte får inbrott men statistiken visar att tjuven föredrar hus utan larm. Under 2011 var den totala andelen villor med ovälkomna gäster 0,69%, enligt statistiken var det bara 0,23% av villorna med larm som drabbades, larm har en direkt avskräckande effekt. På grund av att de flesta har en försäkring som täcker delar av skadan rapporteras nästan alla inbrott och statistiken kan anses pålitlig.

Inbrott är ett komplicerat brott att reda ut och endast 5% av inbrotten klaras upp.

Välj mellan olika hemlarm

Litet: Om någon ovälkommen gäst utlöser larmet börjar en siren att ljuda. Den här modellen är den enklaste modellen av larm men kan ha en avskräckande effekt ifall man bor i ett villakvarter med andra hus inpå knuten.

Mellan: När larmet utlöses så meddelas husägaren, genom en GSM-sändare som är kopplad till larmet. Dessa larmpaket skiljer sig åt beroende på vilket larmbolag man väljer, dock så rekommenderas ett larm med kameraövervakning för att själv kunna följa upp och se om det är några tjuvar i huset.

Avancerad: Larmet är kopplat till en larmcentral med väktarutryckning. När larmet går skickas en eller flera väktare ut till din bostad. De flesta bolag brukar ha en genomsnittlig svarstid på 10-30 minuter innan väktaren når din bostad.

Vill du veta mer om hemlarm rekommenderar vi Villa Ägarnas hemsida.

© 2018 Hemlarm

Tema av Anders NorénUpp ↑